DS Garanti er din sikring som privatkunde

Hovedgård & omegn´s VVS er medlem af DS Håndværk & Industri. Et medlemskab betyder at vores virksomhed er omfattet af en DS-garanti.

DS-garanti sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn – og får medhold – kan få rettet det fejlbehæftede arbejde.

Garantien gælder også selvom den udførende virksomhed efterfølgende er lukket, eller på anden måde ude af stand til at rette fejlen.

Udbedring og rettelser vil foretages af et andet håndværkerfirma, der er tilknyttet Garanti ordningen.

Tjek om din installatør er omfattet af DS-garantien

– så er du garanteret mod fejl!

DS-garanti sikre mod fejl & mangler ved VVS opgaver

DS-Garanti for opgaver op til 100.000 kr.

Som privat person er du sikret:

  • Optil en værdi af 100.000 kr
  • Opgaven udført selvom virksomheden er gået konkurs
  • Uvildig afgørelse i Håndværkets Ankenævn
  • Hurtig udbedring (max 30 dage fra domsafsigelse)

 

Læs mere om hvordan du kan få hjælp her.